Zaznacz stronę

Agencje pośrednictwa pracy mają w naszym kraju cały czas co najmniej wstrzemięźliwe konotacje. Podobnie traktuje się wszystkich pośredników w obrocie towarów czy usług. Najgorzej traktowani są pośrednicy obracający płodami rolnymi, ale równie ciężko mają sprzedawcy samochodów, sprzedawcy produktów bankowych czy nieruchomości. Tymczasem w USA pośrednik nieruchomości jest zawodem zaufania publicznego a w Wielkiej Brytanii agencje pośrednictwa pracy optymalnym rozwiązaniem dla szukających zatrudnienia. 

Burzliwa historia pośrednictwa pracy 

 Przedmiotem działalności agencji pośrednictwa pracy jest świadczenie usług na rzecz zleceniodawcy, którym może być zarówno pracodawca jak i pracownik. Certyfikowana agencja zajmuje się: 

  • pośrednictwem pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • pośrednictwem do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
  • udzielaniem pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu  zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników o wymaganych kwalifikacjach

Niechlubna historia pośrednictwa pracy sprawia, że bardzo często pracownicy podchodzą do ich działalności z ogromną nieufnością. Przyczyniły się do tego skrajne przykłady agencji, wysyłających pracowników do niewolniczej pracy za granicę, ale też bliższe przykłady dot. głownie pracowników z Ukrainy. Najbardziej sporną kwestią jest pobieranie, często w sposób nielegalny, prowizji od zatrudnianych pracowników. Na szczęście dziki rynek agencji pośrednictwa pracy powoli się cywilizuje, dużą zasługę można przypisać tu unormowaniu zasad outsourcingu. 

 Legalna i cywilizowana agencja pośrednictwa pracy 

Najczęściej Agencja pośrednictwa pracy wykonuje zlecenie na rzecz klienta – pracodawcy poszukującego na rynku pracy osób z określonymi kompetencjami. Jeżeli ich nie posiadają, agencja może również na zlecenie klienta prowadzić szkolenia zawodowe. Wynagrodzenie pośrednika jaką jest agencja pokrywa właśnie zleceniodawca, a nie pracownik. Pracownik nie zna rozliczeń pomiędzy stronami i nie wie jaką część jego wynagrodzenia jednostkowego przelewa się agencji. Jednocześnie agencja musi przestrzegać wszelkie przepisy związane z prawem pracy i kwotą najniższego wynagrodzenia.

Na mocy umowy pomiędzy agencją a zleceniodawcą, tak pierwsza bardzo często zajmuje się całym procesem rekrutacji pracowników, od rozpowszechniania ogłoszeń, poprzez organizację rozmów kwalifikacyjnych, przygotowanie umów zatrudnienia. Tak długo jak jest to możliwe podatkowo, zwykle pozyskany pracownik pozostaje zatrudniony przez agencję na umowy zamknięte, z możliwością przedłużania. 

Licencjonowana agencja nigdy nie pobiera opłaty za usługę od pracownika, chyba, że koszty dotyczą dodatkowych, innych zobowiązań związanych np. z badaniami medycyny pracy, tłumaczeniem dokumentów czy transportem. 

Agencje pośrednictwa pracy biorą również udział w wielu projektach przywracania na rynek pracy osób bezrobotnych, kobiet wychowujących dzieci, ale poszukują również pracowników do niszowych zawodów, pomagają również w przekwalifikowaniu się pracowników. 

Współpraca: https://work-in.com.pl/