Zaznacz stronę

Problemy finansowe to temat, który może dotknąć każdego z nas. Czasami wynika to z utraty płynności finansowej, a czasami zwykłego przeoczenia w dokonywaniu spłaty kredytu. Co zatem zrobić, kiedy nasze zadłużenie trafi do obsługi firmy windykacyjnej? Odpowiedzi na to pytanie udzielimy w przedmiotowym artykule.

Co należy wiedzieć o firmach windykacyjnych?

Przede wszystkim zacznijmy od tego, że firmy windykacyjne mogą kontaktować się z nami dwutorowo. Z jednej strony działając na zlecenie wierzyciela, a z drugiej jako nowi właściciele naszych zadłużeń. W związku z tym faktem forma w jakiej odbywa się windykacja należnych kwot może się nieco różnić, a wynika to właśnie z tego, komu w danym momencie przysługują nieuregulowane środki. Ponadto ważną kwestią jest również to, że firmy windykacyjne wbrew powszechnie krążącym opiniom, wcale nie chcą uprzykrzyć nam życia. Jeżeli osoby zadłużone wykazują inicjatywę i chęć spłaty zadłużenia, to niejednokrotnie istnieje możliwość, aby zadłużenie to zostało rozłożone na dogodne raty, które nie obciążą zanadto ich budżetu domowego, a jednocześnie pozwolą wyjść na przysłowiową prostą. 

ksiązka

Jak zachować się w sytuacji, kiedy skontaktuje się z nami firma windykacyjna?

Przede wszystkim, jeżeli działa ona na zlecenie innego wierzyciela, wówczas mamy prawo ubiegania się o przedłożenie przez nią stosownego upoważnienia na podstawie którego prowadzona jest windykacja. W sytuacji, kiedy miała miejsce cesja wierzytelności, nowy wierzyciel ma obowiązek poinformować nas o tym na piśmie. W momencie, kiedy będziemy mieć już pewność, że kontaktująca się z nami firma ma prawo do dochodzenia on nas nieuregulowanych płatności, powinniśmy starać się dojść do porozumienia i spłacić powstałe zadłużenie. Pamiętajmy o tym, że uchylanie się od spłaty w momencie, kiedy jest ona zasadna może rodzić dla nas konsekwencje prawne, które kolejno przyczyniają się do powiększenia kwoty zobowiązania o koszty sądowe, a w ostateczności i koszty postępowania egzekucyjnego.