Zaznacz stronę

Obok prezesa sądu powszechnego, a więc apelacyjnego, okręgowego lub rejonowego, dyrektor jest najważniejszą osobą. Przede wszystkim jednak odpowiada on za kwestie finansowe i jest w tym aspekcie osobą najważniejszą. W niektórych aspektach jego działalność jest niezależna od działalności prezesa sądu, jednak jego wybór jest wobec niego wtórny. W organizacji sędziowskiej występują także kolegium sędziów oraz samorząd sędziowski i co nieco się im teraz przyjrzymy.

Kolegium sędziów

Zanim jednak przejedziemy do próby scharakteryzowania kwestii działalności dyrektora sądu, warto zwrócić uwagę na postać kolegium sędziów. Jest to specjalny organ wewnętrzny sądów powszechnych, który zasadniczo przysługuje tylko w organizacji sądom apelacyjnym oraz okręgowym. Nie pojawia się zatem w najmniej ważnych sądach rejonowych. Czym charakteryzuje się kolegium? Przede wszystkim ich zadaniem jest opiniowanie, a więc i wyrażanie zdania na temat zatrudnianego, a wyłanianego w formie konkursu, detektora. Kolegium sędziów ma za zadanie opiniować sprawy osobowe sędziów, kandydatów na dane stanowiska oraz wydawanie sądów o sędziach naruszających etykę zawodową. W sądach apelacyjnych jest to zgromadzenie 6 osób, składające się z przewodniczącego, którym jest prezes danego sądu oraz 5 sędziów wybranych przez Zebranie Sędziów Sadu Apelacyjnego. Z kolei w sądzie okręgowym mamy kolegium dziewięcioosobowe, przy czym ośmiu członków jest z wyboru Zebrania Ogólnego Sędziów Okręgu (4 z sądu rejonowego oraz 4 z sądu okręgowego), a przewodniczącym jest prezes sądu okręgowego.

hammer

Funkcje dyrektora sądu powszechnego

Przede wszystkim dyrektor odpowiada, jak już się rzekło, za sprawy finansowe. Jest więc odpowiedzialny za zapewnienie warunków technicznych w sądzie, kierowanie sądem w zakresie finansowym oraz gospodarczym, a także kierowanie majątkowym funkcjonowaniem sądu. Jest też zwierzchnikiem administracyjnych pracowników sądu.

Proces powoływania dyrektora sądu

W przypadku dyrektora, proces powoływania go jest sprawą wewnętrzną danej jednostki sądowniczej. Dyrektor jest wyłaniany w drodze konkursowej, który to zarządza prezes odpowiedniego sądu. Co ważne, samego dyrektora powołuje również Minister Sprawiedliwości, jak ma się to w przypadku prezesów konkretnych sądów powszechnych, jednak w tym wypadku dzieje się to na wniosek i z inicjatywy prezesa danego sądu.
Szukasz pomocy prawnej? Więcej informacji na:
https://szymalazaremba.pl/uslugi/obsluga-prawna-firm-wroclaw/
https://szymalazaremba.pl/uslugi/prawo-spolek-wroclaw/
https://szymalazaremba.pl/uslugi/dochody-nieujawnione-wroclaw/

Dopełnienie władzy sądów

books

W organizacji wewnętrznej sądów mamy do czynienia z kolegium, prezesem czy dyrektorem oraz zgromadzeniami. Ogólne zgromadzenie sędziów – wszystkich z danego sądu – nazywane jest samorządem sędziowskim. To właśnie na jego niwie występują wspominane wcześniej Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji w sądach apelacyjnych, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu w sądach okręgowych oraz Zebranie Sędziów Danego Sądu, czyli zebrania wszystkich sędziów z sądu, co do którego się Zebranie odnosi (wszystkie trzy rodzaje).
Organizacja sądów powszechnych jest dość prosta i wzajemnie się kontrolująca. To pozwala na zachowanie niezawisłości i swobody orzekania.