Zaznacz stronę

Profesjonalny pełnomocnik potrafi kosztować całkiem sporo. Jest to oczywiście zależne przede wszystkim od tego, co jest przedmiotem sporu. Jednak są to koszty, o których zwrot można się upominać w przypadku wygranej rozprawy. Dlatego bardzo często dobrym rozwiązaniem jest wybór lepszego (w tym cenniejszego prawnika), który zadba o to, aby sprawa została wygrana. Dzięki temu uzyskasz prawa do przedmiotu rozprawy oraz będziesz mieć możliwość ubiegania się o zwrot większości kosztów.

Koszty pełnomocnika

Pieniądze za tak zwane zastępstwo procesowe potrafi czasami zasilić portfel na nowo w dość pokaźnej kwocie. Jednak wynajęcie adwokata lub radcy prawnego ma również swoje granice. Wynagrodzenie nie może być wyższe niż kwota, która jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

no

Poniższa tabela przedstawia jak kształtuje się wynagrodzenie pełnomocnika w zależności od wartości przedmiotu sporu.
Wartość przedmiotu sporu (WPS) Należność dla pełnomocnika
do 500 zł 90 zł
500 zł – 1500 zł 270 zł
1500 zł – 5000 zł 900 zł
5000 zł – 10 000 zł 1800 zł
10 000 zł – 50 000 zł 3600 zł
50 000 zł – 200 000 zł 5400 zł
powyżej 200 000 zł 10 800 zł

Podczas rozprawy obecne są zawsze dwie strony konfliktu, czyli powód oraz pozwany. Zarówno jednej, jak i drugiej stronie należy się zwrot kosztów w przypadku wygrania rozprawy sądowej.

Rozprawa sądowa

Jednak w przypadku rozpraw sądowych należy mieć na uwadze również koszt biegłego. Km jest taka osoba? Posiada ona wysokie doświadczenie oraz sporą wiedzę specjalistyczną z danej branży, które tematyka dotyczy również samej rozprawy. Oczywiście jego osoba jest opłacana przez stronę, a co za tym idzie koszty z tego tytułu również mogą podlegać pod zwrot dla wygranego. Jego praca również potrafi być bardzo cenna, co oznacza, że wygrana może być przyczyną odzyskania sporego kapitału. Koszty biegłego pokrywa ta strona, która wnioskuje o jego opinię. Kiedy wygra sprawę, wówczas może żądać zwrotu wynagrodzenia biegłego, które pokryła ze swoich własnych środków.

Kolejnym kosztem, jaki jest ponoszony w przypadku rozprawy jest również koszt wysokości utraconego zarobku. Jeśli stawiennictwo danej osoby w konkretnej sprawie jest konieczne, wówczas potrzeba tej osobie dnia lub dwóch wolnych od pracy (w przypadku dojazdu). Dodatkowo wydatek jest poszerzany jeszcze o koszty samego dojazdu do sądu.

tarcze

Warto zainwestować

Pełnomocnik bardzo często jest dobrym wyborem zwłaszcza dla tej osoby, która nie jest w stanie stawić się w sądzie, nie posiada wystarczających umiejętności argumentowania swojej racji lub po prostu woli, aby o jej interes zadbał ktoś inny. Powodów jest wiele po to, aby zdecydować się na pomoc pełnomocnika. Jednak należy mieć na uwadze również wysokie koszty, które należy ponieść w przypadku wynagrodzenia. Jednak zwrot kosztów nie będzie w stanie nigdy zrekompensować bardzo dużych wydatków, które ponosi strona. Rozprawy sądowe wymagają od osoby nie tylko poniesienia znacznych kosztów, lecz dodatkowo wygospodarowania sporej ilości czasu, nerwów, stresu i wysiłku. To niestety nie zostanie zwrócone przez sąd nigdy. Odszkodowania z tytułu wypadków, także wchodzą w zakres obowiązków pełnomocnika.