Zaznacz stronę

Prawo jest bardzo rozległą nauką. Znajdziesz w niej wiele pojęć, które brzmią dla Ciebie dosłownie jak język obcy. Bardzo często słuchając dwóch prawników, nie masz zielonego pojęcia o tym, o czym oni właśnie rozmawiają. Jednak warto jest znać chociaż te podstawowe zagadnienia, ponieważ pozwolą one Tobie przede wszystkim na zrozumienie wszelkich treści, jeśli będą one dotyczyły Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich.

Czym jest ustawa?

Jest to akt, który jest uchwalany tylko i wyłącznie przez parlament. Ustawa w całej hierarchii aktów prawnych zajmuje bardzo wysokie miejsce, ponieważ jest zaraz za konstytucją. Ponadto ma moc regulacyjną inne akty prawne o charakterze ogólnym. W dodatku może ona również uchwalać lub zmieniać akty normatywne niższej rangi.

Czym jest rozporządzenie?

Kolejny termin, który czasami jest mylony z ustawą. Rozporządzenie jest aktem normatywnym prezydenta, naczelnych organów administracji państwowej oraz ministrów. Do wydawania rozporządzenia dochodzi tylko i wyłącznie na podstawie uprawnienia, które wynika z przepisu ustawy.

Czym jest uchwała?

To ujawniony wyraz roli. Uchwała różni się od rozporządzenia tym, że dotyczy ona pewnych zagadnień, które znajdują się w ustawie. Jednak, aby była ona ważna niezbędna jest delegacja ustawowa.

schody

Czym jest zarządzenie?

Rozumie się przez to akt normatywny, który wydawany jest przez prezydenta, ministrów oraz kierowników różnych urzędów centralnych w oparciu o ustawy oraz mając na uwadze ich wykonanie.

Czym są umowy międzynarodowe?

To określenie woli państwa, które ma na celu doprowadzenie do konkretnych skutków prawnych. Samym przedmiotem danej umowy międzynawowej może być między innymi zagadnienie polityczne, ekonomiczne, kulturalne, społeczne oraz jeszcze inne. Dodatkowo poszczególne umowy międzynarodowe wymagają jeszcze ratyfikacji, czyli zatwierdzenia ich przez upoważniony do tego organ.

Oczywiście powyższe pojęcia prawne nie są wszystkimi, jakie występują w całym prawie. Jest ich znacznie więcej. Jednak ich zrozumienie nie jest wcale takie trudne.

Współpraca: https://adwokatgoncik-jaskolska.pl/