Zaznacz stronę

Pracodawca zwalniający pracownika każdorazowo samodzielnie podejmuje decyzję, czy wręcza mu wypowiedzenie bez świadczenia pracy. Najważniejsze jest jednak to, iż swojej decyzji nie może już zmienić. W dzisiejszym artykule dokładnie omawiamy, kiedy pracownik na wypowiedzeniu jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na wypowiedzeniu – najważniejsze informacje

W czasie trwania wypowiedzenia zakres obowiązków i uprawnień pracownika nie są zmieniane. Chodzi o to, że osoba zatrudniona w dalszym ciągu ma prawo do uzyskiwania wynagrodzenia na dokładnie takim samym poziomie jak do tej pory. Taka sama zasada obowiązuje oczywiście w przypadku świadczeń socjalnych. Istotna kwestia jest taka, że pracownik jest jednocześnie zobowiązany w dalszym ciągu do tego, aby świadczyć pracę na rzecz swojego dotychczasowego pracodawcy do końca okresu wypowiedzenia. 

Kiedy może mieć miejsce wypowiedzenie bez świadczenia pracy? Warto wiedzieć, że począwszy od 22 lutego 2016 roku pracodawcy uzyskali możliwość zwolnienia swoich pracowników z obowiązku świadczenia pracy w czasie trwania wypowiedzenia. Wcześniej ta kwestia w ogóle nie była uregulowana w polskim prawie, a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy miało miejsce tylko na podstawie odrębnych porozumień między pracodawcami i pracownikami. 

office

Aktualnie obowiązujące przepisy wprowadzone w 2016 roku podtrzymały zasadę, według której zwolnienie od świadczenia pracy jest czynnością, która przysługuje wyłącznie pracodawcy. Ponadto, zgoda pracownika na zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy nie jest wymagana. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracownika o podjętej w tym zakresie decyzji w formie pisemnej. Jeśli pracodawca podejmie decyzję o wypowiedzeniu bez świadczenia pracy, to nie może już się z niej wycofać. Jeśli strony nie ustalą takiej możliwości, pracodawca nie może żądać od pracownika powrotu do przedsiębiorstwa. W czasie wypowiedzenia bez świadczenia pracy pracownik może podjąć nową pracę.