Zaznacz stronę

Posiadanie gruntu niesie za sobą wiele korzyści. To doskonała inwestycja, która otwiera szereg możliwości i pozwala na realizację rozmaitych planów. Niekiedy właściciel dochodzi jednak do wniosku, że najlepszym wyjściem będzie sprzedaż terenu. Podejmując taką decyzję należy pamiętać o tym, by odpowiednio uregulować wszystkie kwestie prawne i finansowe. Na co szczególnie zwrócić uwagę?

Płatność podatku – najważniejsze informacje

Jeśli chodzi o sprzedaż gruntu VAT może stanowić nieco problematyczne zagadnienie. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, sprzedaż nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towaru. Co za tym idzie, gdy przedsiębiorca chce sprzedać niezabudowaną działkę, zostanie na niego nałożona konieczność zapłacenia podatku. Istnieje jednak zasadniczy wyjątek, który pozwala interpretować sytuację w inny sposób i działa na korzyść właściciela nieruchomości.

klamerka

Specyfika transakcji

Przed przystąpieniem do transakcji, należy szczegółowo przeanalizować przeznaczenie terenu w planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy. W momencie gdy dokumentacja nie przewiduje zabudowy dla gruntu będącego przedmiotem sprzedaży, sprzedaż będzie zwolniona z opodatkowania. To samo tyczy się zagospodarowania o charakterze niebudowlanym, na przykład w roli terenu pod lasy. Jeśli jednak działka znalazła się w planach jako lokalizacja, na której powstaną budynki, transakcja zostanie objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Problematyczna jest również sprzedaż gruntu na którym znajduje się już obiekt budowlany. Należy dokonać podstawowego rozróżnienia i określić, czy mamy do czynienia z budowlą, czy z budynkiem. Pomocne okażą się wtedy przepisy prawa budowlanego i przytaczane w nich definicje. Gdy naszym celem jest zgodna z prawem sprzedaż gruntu VAT i ewentualne nim obciążenie jest podstawowym zagadnieniem, na które musimy zwrócić uwagę. Biorąc pod uwagę wysokie ceny nieruchomości, zwolnienie z konieczności uiszczania tej opłaty przekłada się na widoczny zysk dla właściciela terenu.