Zaznacz stronę

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Czasami jest to optymalne rozwiązanie, gdy osobom pracującym w jednym zakładzie pracy towarzyszy niemiła atmosfera. Czy trzeba spełnić jakieś konkretne warunki aby złożyć wypowiedzenie bez świadczenia pracy ?

Przy wypowiedzeniu bez świadczenia pracy nie bierze się pod uwagę czasu na jaki była zawierana umowa, okresu w jakim była świadczona usługa dla pracodawcy oraz która ze stron wnosi wypowiedzenie umowy.

Wypowiedzenie bez świadczenia pracy a wynagrodzenie

W związku z powyższym osoba zatrudniona w dalszym ciągu ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia. Mimo nieobecności i braku świadczenia pracy otrzymuje pensję na takich samych zasadach jak gdyby przebywała na urlopie wypoczynkowym. Oznacza to, że do wysokości pensji wliczane są wszelkie prowizje, premie i dodatki, które przysługiwały w związku z pełnioną funkcją. Pracodawca musi też wziąć pod uwagę rozliczenie urlopu wypoczynkowego. Dlatego zanim wypowie umowę bez świadczenia pracy dobrym rozwiązaniem będzie wysłanie pracownika na urlop wypoczynkowy. Jeśli pracodawca nie skorzysta z tej możliwości, a pracownik nie wykorzysta przyznanego mu urlopu, będzie zobowiązany do naliczenia do wynagrodzenia dodatkowego świadczenia w postaci ekwiwalentu za urlop.

kawa

Odwołanie wypowiedzenia

Pracodawca nie ma możliwości anulowania wypowiedzenia i przywrócenia pracownika z powrotem do pracy. Były pracownik w trakcie wypowiedzenia może rozpocząć świadczenie usług u innego pracodawcy.

Konsultacja wypowiedzenia

W tej kwestii pierwsze skrzypce odgrywa pracodawca, który nie musi konsultować z pracownikiem wypowiedzenia. Jeszcze przed zmianami w prawie pracy pracownik musiał wyrazić zgodę na takie rozwiązanie umowy lub pracodawca musiał posiadać solidne argumenty aby złożyć takie wypowiedzenie. Obecnie przepisy mówią jednomyślnie, że nie trzeba porozumienia stron i wszystko zależy od pracodawcy. Natomiast ważne jest poinformowanie pracownika o wypowiedzeniu umowy ze świadczeniem pracy w trakcie wypowiedzenia, najlepiej w formie pisemnej.